Nadzór budowlany

Grupa GEO posiada bogate doświadczenie w zakresie kontroli budowlioraz sukcesywnie rozwija projekty wzakresie morskich farm wiatrowych (Offshore-Wind).

Jako certyfikowane przedsiębiorstwo posiadamy szczególne rozeznanie    w sprawach dotyczącychzapewnienia jakości, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Nasi wyszkoleni i doświadczeni pracownicy przygotowują projekty i prowadzą aż do ich zakończenia.Poprzez fachową ekspertyzę nadzorujemy oraz przygotowujemy dokumentację dotyczącą wdrażaniaPaństwa standardów jakościowych oraz wszelkich wytycznych. Jako usługodawca jesteśmy z naszym fachowym personelem do Państwa dyspozycji 24/7, a także możemy w krótkim czasiei w sposób elastyczny udzielać informacji odnośnie Państwa potrzeb.

Obszary zastosowania na lądzie i w morzu

 • Geofizyczne oraz geotechnicznerozpoznanie w zakresie gruntu budowlanego
 • Wykopy oraz ich wypełnianie
 • Pomiary ferromagnetyczne
 • Usuwanie niewybuchów
 • Procesy dotyczące załadunku kabli
 • Układanie kabli

Profil usług

 • Sprawdzenie przestrzeganiawytycznych w zakresie jakości oraz HSE
 • Kontrola sprawdzenia funkcji, procesów kalibracji oraz kontrola wdrożenia  Work Method Statements (WMS)
 • Prowadzenie dzienników budowy (przebieg, czas pracy, kryteria pogodowe)
 • Szczegółowe sporządzanie protokołów z przebiegu prac oraz niezgodności
 • Kontakt ze zleceniodawcą
 • Opracowanie oraz sprawdzenie koncepcji
 • Dokumentacja