Pomiary DNA morza

Wykonujemy wiele rodzajów badań hydrograficznych i geofizycznych na wodach śródlądowych, przybrzeżnych jak również na farmach wiatrowych.

Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze oraz specjalistycznej flocie statków badawczych wyposażonych w najnowszy sprzęt pomiarowy zapewniamy najwyższej jakości badania hydrograficzne i geofizyczne 24/7.

Zgodnie z wymaganiami do zamówienia opracowujemy odpowiednie koncepcje oraz strategie pomiarowe, których wyniki przedstawiamy w dowolnej formie: na planach batymetrycznych, profilach, obliczeniach mas ziemnych lub modelach w 3D. Ponadto możemy dostarczać dane we wszelkich formatach GIS (np. ArcGIS lub AutoCad Civil3D).

Echosonda wielowiązkowa i jednowiązkowa (MBES / SBES)

Wykorzystanie pomiaru batymetrycznego używając echosond umożliwia przeprowadzenie np. kontroli torów wodnych, wsparcie prac czerpalnych i pogłębiarskich, wsparcie dla projektowania robót hydrotechnicznych jak również ich wykonania, wykrywanie przeszkód podwodnych, wyliczenie mas ziemnych oraz monitoring osadów.

Sonar boczny (SSS)

Sonar jest wykorzystywanych do trałowania hydroakustycznego, dzięki czemu uzyskuje się obraz dna o wysokiej rozdzielczości, umożliwiający wykrywanie nawet kilkucentymetrowych obiektów znajdujących się na dnie.

Profilomierz osadów (SBP)

Dzięki zastosowaniu profilomierza można dokładnie scharakteryzować warstwowanie osadów dna morskiego. Ponadto urządzenie wykrywa poszczególne obiekty znajdujące się głęboko w osadach (np. głazy, rurociągi, kable podmorskie, pozostałości archeologiczne)

Magnetometr morski (MAG)

Magnetometry stosujemy do wykrywania anomalii magnetycznych, co pozwala na wykrywanie takich przedmiotów ferromagnetycznych jak kable, rurociągi, niewybuchy (UXO), wraki statków.