GIS

Wszystkie dane pomiarowe są automatycznie określane w przestrzeni geograficznej. Można je zatem zanalizować w porównaniu do innych danych środowiskowych lub przemysłowych w przestrzeni trójwymiarowej oraz względem czasu. Do takich zadań zastosowanie mają systemy informacji geograficznej (GIS).

GEO wykorzystuje najbardziej aktualne programy GIS do przetwarzania danych i ich zarządzania. Jesteśmy przygotowani do zarządzania dużymi pakietami danych zbieranymi przez: skanery laserowe 3D, echosondy wielowiązkowe, LIDAR czy profilomierze osadów. Nasi analitycy GIS porządkują dane geograficzne, tworzą serie map, a także aplikacje internetowe.

Dla potwierdzenia dokonanych wykopów lub dla określenia mas ziemnych są obliczane modele różnicowe wzgl. numerycznego modelu terenu (DTM). Obrazowanie graficzne danych batymetrycznych dostarcza zarówno informacji o głębokości jak i o rzeźbie podłoża.

Poniżej przykłady dla szerokiego zastosowania programów GIS:

Wizualizacja dna morza

Wraz z cieniowaniem uzupełniającym dane morfologiczne.

Stworzenie modeli różnicowych

Obliczone dane są zestawiane z poprzednimi wynikami i tym samym umożliwiają zwizualizowanie zmian powierzchni dna, które zaszły w wyniku np. relokacji osadów.

Prezentacje w 3D

Trójwymiarowe dane są wykorzystywane w celu lepszego zaprezentowania obrazów przestrzennych.