Geodezja inŻynieryjna

Grupa GEO świadczy usługi z geodezji inżynieryjnej. Gwarantujemy szybkie oraz terminowe wykonanie usług dzięki wykwalifikowanemu personelowi, przy zastosowaniu wydajnego sprzętu geodezyjnego dostarczamy wyniki w dokładnościach milimetrowych. Jesteśmy do dyspozycji zarówno do zwykłych prac dziennych jak i do dużych projektów wymagających permanentnych pomiarów. 

Obszary zastosowania (BUDOWNICTWO)

 • Budownictwo inżynieryjne (stal oraz beton): budynki, mosty, drogi, roboty ziemne, tunele;
 • Budownictwo wodne: ochrona przeciwpowodziowa oraz ochrona wybrzeża, budowa grobli i budowa falochronów, porty oraz drogi wodne, sedymentacja osadów;
 • Budownictwo przemysłowe i konstrukcje na morzu: suwnice, tory dla dźwigów, składowiska odpadów, farmy wiatrowe i platformy.

Zakres usług

 • Badania przed budową

  Przed każdą budową należy przeprowadzić gruntowny proces planistyczny. W zależności od terenu i wymogów, korzystamy z różnego sprzętu pomiarowego takiego jak: odbiorniki GNSS, tachimetry, skanery 3D lub drony. Rezultatem prac jest wykonana przez nas mapa zawierająca wszelkie informacje topograficzne oraz informacje o strukturze podłoża.
 • Tyczenie

  Na podstawie planów budowy oraz map topograficznych, wykonujemy procedurę precyzyjnego tyczenia punktów pomiarowych oraz punktów odniesienia.
 • Pomiary objętości mas ziemnych

  Podczas całego procesu budowlanego, nasza firma wspiera klientów w procedurze mierzenia objętości potrzebnego urobku oraz wykonuje odpowiednie pomiary. Wyniki tych pomiarów są dostarczane w krótkim czasie oraz spełniają wszelkie wymogi prawne dla procedur elektronicznych pomiarów objętości potrzebnego materiału na budowie (REB)
 • Monitorowanie budowli oraz analiza ich deformacji

  Podczas monitoringu każdego rodzaju konstrukcji oraz analizy ewentualnych deformacji wykonujemy precyzyjne pomiary za pomocą najnowszego sprzętu. Oferujemy długoterminowy monitoring konstrukcji włącznie z opracowaniem okresowych raportów o bieżącym stanie.

Technika pomiaru

 • Wysokoprecyzyjny tachimetr z serwomotorami, cyfrowe niwelatory, odbiornik GNSS
 • Skaner laserowy 3D, dron do fotogrametrii, inklinometr